- اویاقلیق (بیداری آذربایجان) - http://oyaglig.com -

اوقات شرعی جمعه ۳۱ شهریور به افق ارومیه

اذان صبح:    ۰۴:۵۱:۴۶

طلوع آفتاب:  ۰۶:۱۷:۴۶

اذان ظهر:      ۱۲:۲۲:۲۲

غروب آفتاب:   ۱۸:۲۶:۵۸

اذان مغرب:     ۱۸:۴۵:۲۹

نیمه شب:       ۲۳:۳۹:۲۲ 

 

مطالب مرتبط