- اویاقلیق (بیداری آذربایجان) - http://oyaglig.com -

تصاویر/سومین جشنواره زمستانی سرعین

با حضور هنرمندان برجسته کشوری و مسئولین استانی و در یک هوای نسبتاً سرد زمستانی، سومین جشنواره زمستانی سرعین آغاز شد.

 

مطالب مرتبط