- اویاقلیق (بیداری آذربایجان) - http://oyaglig.com -

هواداران تراکتور،تا پای جان هستند

photo_2015-08-14_23-51-18اویاقلیق:دیروز هر چند تعداد هواداران تیراکتوری کم بود ولی بسیار خوب تیم را تشویق و حمایت کردند !
مخصوصا از دقایق ۷۰ تا ۸۶ به مدت ۱۶ دقیقه با تشویق های بی امان:
ای تیراختوروم سن چئک قاباغا و یا حیدر حیدر …در هوای گرم تابستانی که عرق از بدن هواداران باتعصب جایگاههای ۹ و ۱۰ بیرون می ریخت ،تیم را به جلو فرا می خواندند …
ولی مثل اینکه دقیقه نحس ۸۸ از ما دست بردار نیست !
و در این دقیقه ما گل تساوی را از راه آهن دریافت کردیم !
عمده دلیل توقف تیراختور ،دست کم گرفتن راه آهن بود !
یک گل توشه خوبی برای پیروزی نیست و اگر موقعیتی که برای سامان خلق شده بود را تبدیل به گل می کرد ،آسوده خاطر به ادامه بازی می پرداختند.
photo_2015-08-14_23-26-23
شکاندن دل این هواداران پر شوق و ذوق عمل خوبی نیست و اگر این هواداران نباشند ، تیم رفته رفته از بین می رود.
مطالب مرتبط