- اویاقلیق (بیداری آذربایجان) - http://oyaglig.com -

اعلام زمان افزایش یارانه معلولان

انوشیروان محسنی بندپیگفت: یارانه مراکز توان بخشی شبانه روزی۲۰درصد و یارانه مراکز توان بخشی شبانه روزی۲۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر معلولان مراکز شبانه روزی چهار میلیون ریال و مراکز روزانه دو میلیون و ششصد هزار ریال یارانه دریافت می کنند.
محسنی بند پی با بیان اینکه۱۸۷ مرکز اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای۵۰هزار نفر در مناطق مختلف کشو وجود دارد گفت: از یک میلیون و۱۰۰هزار معلول در کشورکه زیر پوشش خدمات بهزیستی هستند۱۸۵هزار نفر از انها ازخدمات مراکز شبانه روزی خصوصی بهره مند هستند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشورگفت: ۸ هزار کارتن خواب در کشور وجود دارند که رفع معضلات آنها نیازمند تلاش و برنامه ریزی مدون علمی و تخصصی است چون بر اساس جنسیت، سن و نوع مشکلات خود آسیب های متفاوتی را تجربه می‌کنند و کاهش آسیب های اجتماعی این قشر نیازمند نگرش فراگیر دولت و حمایت همه جانبه است.
محسنی بند پی گفت: یک میلیون و۱۰۰هزار معلول در کشور هست که۴۰۰هزار نفر و بقیه در شهرها قرار دارند.
مطالب مرتبط